Yönetim Sistemleri / Genel

Yönetim Sistemleri Hakkında Genel Bilgi

Günümüzde her şey çok hızlı şekilde gelişmekte ve değişmekte olup pek tabii ki ticari alanda da, üretim/hizmet ve diğer tüm kurum/kuruluşlarımız bundan birinci derece etkilenmektedir.

Artık faaliyetlerimizi gerçekleştirirken; 

çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, ürün ve hizmet gerçekleştirmelerimizi, çevreyi, hijyen ve temizliği, iş ve işçi sağlığını, stoklarımızı, çalışma ortamımızı, ekipmanlarımızı, süreçlerimizi, sorumluluk ve görev dağılımlarını, satışlarımızı, satış sonrası hizmetlerimizi, pazarlamamızı, hedeflerimizi, maliyetlerimizi ve verimlilik çalışmalarımızı, personellerimizi

  

planlamalı, uygulamalı, kontrol edip ölçebilmeli ve sürekli iyileştirebilmeliyiz. 


Bu günün şartlarında rekabet edebilmenin ve ayakta kalabilmenin gereği tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Bu noktada ISO standart serileri kuruluşlara katkı sağlamaktadır.


TS Türk Standardı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ( KYS )

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ( ÇYS )

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ( OHSAS - İSİG )

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ( HACCP )

HELAL Gıda Belgesi

ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon 

TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ( BGYS )

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

BRC Global Gıda Standardı (British Retail Consortium)

İTU İyi Tarım Uygulamaları GLOBALGAP

ISO 10002  Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

CE İşareti Belgesi ( Conformité Européenne )

G İşareti Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

GOST-R Rusya Standardı