OSGB HİSİP (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi)

19.10.2017 tarihi itibarı ile OSGB HİSİP (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi) kapsamında OSGB ve hizmet verilen işyerleri ziyaret edilecektir. Söz konusu ziyaretler 14.09.2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen OSGB HİSİP açılış toplantısında yapılan sunumlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

OSGB' de başlıca aşağıdaki dokümanların/hususların incelenmesi planlanmaktadır:

 • OSGB hizmet kılavuzu,
 • OSGB iç süreçleri,
 • Hizmet yönetim hedefleri,
 • Personel seçim kriterleri,
 • Personel tanımları,
 • Rehberde dokümante edilmesi istenen belgeler,
 • İşyerlerine özgü hazırlanan yıllık eğitim planları,
 • İşyerine özel çalışma takvimi,
 • İş kazaları/meslek hastalıklarının sebeplerinin işverene raporlandığını gösteren doküman,

İşyerinde başlıca aşağıdaki dokümanların/hususların incelenmesi planlanmaktadır:

 • Ramak kala kayıtları,
 • Güncel Risk değerlendirmesi,
 • Çalışanlara verilen eğitim kayıtları,
 • Ziyaretçi güvenlik prosedürü,
 • Atık yönetim planı,
 • Sağlık ve güvenlik planı,
 • Yapılacak Sağlık tetkikleri ve planlarının kayıtlı olduğu doküman,
 • Hassas grupların iş tanımlarının yer aldığı doküman,
 • Şantiye giriş-çıkışları için mevcut çalışma,
 • Yüksekte çalışma ile ilgili "Güvenli Çalışma Talimatları",
 • Ekipmanların düzenli olarak kontrol edildiğini gösteren dokümanlar,
 • Olumsuz hava koşullarında doğabilecek ek risklerin dikkate alındığını gösteren çalışma/doküman,
 • Eğitimlerin yeterliliği/etkinliğinin değerlendirildiği dokümanlar (ilk test, son test vb.),
 • İSG Profesyonellerinin işyeri ziyaretlerinin zamanlarının çalışanlara bildirildiğini gösteren dokümanlar,
 • Ölçüm sonuçlarına göre iyileştirme planları,
 • Çalışanlara verilen ilkyardım eğitim kayıtları,

Ayrıca OSGB ve işyeri ziyaretlerinde; OSGB' nin ziyaretine gidilecek işyerine hizmet veren İSG profesyoneli(leri), OSGB sorumlu müdürü ve mümkünse OSGB kurucu ortağının bulunması esastır.

"OSGB Hizmet Rehberi" için tıklayınız.

"OSGB Hizmet Yönetimi Sunumu" için tıklayınız.

"OSGB Kontrol Listesi" için tıklayınız.

"İşyeri Kontrol Listesi" için tıklayınız.

Verilen kontrol listeleri proje amaçlı hazırlanmış olup lüzum görülmesi halinde mevzuatta belirtilen diğer hususlar da incelemeye alınabilecektir.


0.      TEMEL YAKLAŞIM

0.1.   Genel

0.2.   Proses Yaklaşımı

0.3.   Risk Temelli (Bazlı) Yaklaşım

0.4.   Sektörel Yaklaşım

1.      KAPSAM

1.1.   Genel

1.2.   Uygulama

2.      REFERANS YÖNETMELİKLER

3.      TERİMLER VE TARİFLER

4.      HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

4.1.   Genel Şartlar

4.2.   Dokümantasyon Şartları

4.2.1.         Genel şartlar

4.2.2.         Hizmet Yönetim Sistemi El Kitabı

4.2.3.         Hizmet Kılavuzu

4.2.4.         Dokümanların kontrolü

4.2.5.         Kayıtların kontrolü

5.      LİDERLİK VE TAAHHÜT

5.1.   Yönetim taahhüdü

5.2.   Müşteri odaklılık

5.3.   Hizmet Yönetim Politikası

5.4.   Hizmet yönetim sisteminin planlanması

5.4.1.         Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

5.4.2.         Hizmet yönetim hedefleri ve bunlara erişmek için planlama

5.4.3.         Değişikliklerin planlanması

5.5.   Sorumluluk Yetki ve İletişim

5.5.1.         Sorumluluk ve yetki

5.5.2.         Sistem Sorumlusu

5.5.3.         İletişim Yönetimi

5.6.   Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG)

5.6.1.         Genel

5.6.2.         YGG Girdisi

5.6.3.         YGG çıktısı

6.      KAYNAK YÖNETİMİ

6.1.   Kaynakların sağlanması

6.2.   İnsan kaynakları

6.2.1.         Genel

6.2.2.         Personel Seçimi

6.2.3.         Yeterlilik, eğitim ve farkındalık

6.3.   Alt yapı

6.4.   Çalışma ortamı

6.5.   Kurumsal hafıza

7.      HİZMET YÖNETİMİ

7.1.   Hizmet gerçekleştirmenin planlanması

7.2.   Müşteri ile İlişkili Prosesler

7.2.1.         Hizmete İlişkin Şartların Belirlenmesi

7.2.2.         Müşteri ile İletişim

7.3.   Hizmetin sunumu

7.4.   Müşteri mülkiyeti

7.5.   İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

8.      ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1.   Genel

8.2.   İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

8.2.1.         Müşteri memnuniyeti

8.2.2.         Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi

8.2.3.         Hizmetin izlenmesi ve ölçülmesi

8.2.4.         Dışarıdan tedarik edilen proses ve hizmetlerin kontrolü

8.3.   Uygun olmayan hizmetin kontrolü

8.4.   Analiz ve Değerlendirme

8.5.   İyileştirme

8.5.1.         Sürekli iyileştirme

8.5.2.    Düzeltici faaliyet

 

17