TEŞVİK VE DESTEKLERE DOĞRU YAKLAŞIM

TEŞVİK VE DESTEKLERE DOĞRU YAKLAŞIM

TEŞVİK VE DESTEKLERE DOĞRU YAKLAŞIM

 

Yatırım, yenilikçilik ve ar-ge artık neredeyse tüm kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Her şeyin değiştiği günümüzde kuruluşların ayakta kalabilmesi ve rekabet edebilmeleri için, yeni fikir ve projelere artan ilgi ve ihtiyaç her zamankinden daha fazla önem kazanmakta ve hayati değer taşımaktadır.

 

İşte tam bu noktada birçok gelişmiş ülkenin devlet politikası haline gelen yatırım, yenilikçilik ve ar-ge projelerini desteklemek, ülkemizde de yerini almış bulunmaktadır.


Tüm kurum, kuruluş, müteşebbis ve bireylerimize bu konuda vazife düştüğünü düşünüyor ve çalışmalarımızı hangi alanda olursa olsun geliştirmeyi ısrarla ümid ediyor ve bu konuda çalışmalarımıza üretken ve fayda sağlayan bir kuruluş olarak devam ediyoruz.

 

İki şeyin rekabet açısından çok önemli olduğunu belirtmek istiyoruz:

1-Yapmış olduğunuz iktisat ve tasarruf

2-Kullanmış olduğunuz destek ve teşvikler

 

Böylece maliyetlerinizi düşürebilir, kar oranlarınızı arttırabilir, sürekli rekabetçi konumda kalarak faaliyetlerinizi dünya ile entegre biçimde icra edebilirsiniz kanaatindeyiz.

Şunu unutmamak gerekir. Bir sıfırdan büyüktür. Az da olsa kullanacağınız her teşvik ve destek, ana faaliyet gelirleriniz dışında, ek gelir olarak işletmenize katkı sağlayacaktır.

Tabi bu konuda maalesef, aşağıda sıraladığımız bazı yaklaşım sorunları yaşanıyor. Buda finansa dayalı destek ve teşvik erişimini engelliyor. 

  • Anlatıldığında herkes destek ve teşvik var diyor ve biliyor. Hiç kullandınız mı? sorusu karşısında büyük bir kısmın biliyor olmasına rağmen istifade etmediği gerçeği.
  • Destek alınabilecek yatırımların, teşvik sistemi planlaması yapmadan icra edilmesi.
  • Başvuru süreçlerinin zor gelmesi ve takibini yapacak altyapının bulunmaması.
  • Değerlendiricilerin ve destek programlarının sübjektif yaklaşımı.

Bu durum karşısında, bir nevi Helal gelir modeli olarak ta tanımlayabileceğimiz teşvik ve destek sistemine yaklaşımda yaşanan sorunları en aza indirmek ve her kuruluşun azami istifadesi için;

istekli olunması, küçükte olsa her yatırımın planlanması, destek kapsamına girebilecek yatırımların belirlenmesi, teşvik başvurularının yatırımdan önce yapılması, talep edilecek programları projelendirme, uygulama ve sürdürme konusunda gerekli insan kaynağı ile altyapının oluşturulması ve doğru hizmet alma adımlarını tavsiye etmekteyiz. Tüm bu çalışmaların sonunda en az yıllık bazda yapılan başvurular, kullanılan destek, teşviksiz olarak yapılan yatırımlar, potansiyel destekler ve bunlara ait süreçlerin raporlanmasını, değerlendirmeye alınmasını ve bunlara ait çıktıların, üst yönetimlerin kısa, orta ve uzun vadedeki organizasyon hedeflerinin belirlenmesine çok önemli katkı sağlayacağını tekrar hatırlatmakta fayda olacağını düşünüyoruz.

Malum üretim iki kısıma ayrılıyor, ister hizmet ister mal üretsin, her kim katma değer sağlıyorsa küçük büyük demeden önemsenmeli. Her girişim veya fikir değer kabul edilmeli. Projeleri değerlendiren kesim unutmamalı ki, küçük veya basit göreceği bir fikir veya girişim dünyaya model olabilir. Altı üstü bir mesajlaşma programının dünyada milyarlarca kullanıcısı olması buna örnek teşkil etmektedir. Nasıl ki ordumuz, askerlerimiz bizi ve ülkemizi askeri açıdan temsil ediyor, görev yapıyor, öyle de girişimci, kobi veya kuruluşlarımız da iktisadi açıdan ülkemizi temsil eden neferler olarak görülmeli, kıymet verilmeli.

Sonuç olarak;

Yatırımlarda Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Kobi Destekleri

Ar-Ge Destekleri ve aşağıda yer alan alt kırılımları ile birlikte özetlenebilecek teşviklerde her girişime uygun bir model bulanabilecektir. Alınabilecek her destek, güçlü girişim, güçlü işletme, güçlü ekonomi, güçlü devlet, güçlü ülke demek; bu da üretim, istihdam, istikrar, refah, insanlığa hizmet ve MÜSTAKİL olmak demek.