Destek, Hibe ve Teşvikler / Genel

Destek, Hibe ve Teşvikler Hakkında Genel Bilgi

Yenilikçilik ve ar-ge artık neredeyse tüm kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Her şeyin değiştiği günümüzde kuruluşların ayakta kalabilmesi ve rekabet edebilmeleri için, yeni fikir ve projelere artan ilgi ve ihtiyaç her zamankinden daha fazla önem kazanmakta ve hayati değer taşımaktadır. 


İşte tam bu noktada birçok gelişmiş ülkenin devlet politikası haline gelen yenilikçilik ve ar-ge projelerini desteklemek, ülkemizde de yerini almış bulunmaktadır.

Tüm kurum, kuruluş, müteşebbis ve bireylerimize bu konuda vazife düştüğünü düşünüyor ve çalışmalarımızı hangi alanda olursa olsun geliştirmeyi ısrarla ümid ediyor ve bu konuda çalışmalarımıza üretken ve fayda sağlayan bir kuruluş olarak devam ediyoruz.


İki şeyin rekabet açısından çok önemli olduğunu belirtmek istiyoruz:

1-Yapmış olduğunuz iktisat ve tasarruf

2-Kullanmış olduğunuz destek ve teşvikler

Böylece maliyetlerinizi düşürebilir, kar oranlarınızı arttırabilir, sürekli rekabetçi konumda kalarak faaliyetlerinizi dünya ile entegre biçimde icra edebilirsiniz kanaatindeyiz.Kosgeb Destekleri

İşkur Destekleri Teşvikleri

Girişimci Destekleri

Tübitak Destekleri  

Kalkınma Ajansı Destekleri

Ar-Ge Destekleri  

Kırsal Kalkınma Destekleri 
Yatırım Teşvik Belgesi 

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Destekleri

Tarım Ve Orman Bakanlığı Destekleri

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Arge Ve Tasarım Merkezi Destekleri

Turquality Destekleri 

Çeşitli Banka Ve Kredi Seçenekleri...

Türk Eximbank Destekleri

Türkiye Kalkınma Bankası Destekleri

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Destekleri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Destekleri

Kredi Garanti Fonu-KGF A.Ş. Destekleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Destekleri

Borsa İstanbul- KOBİ'ler İçin Özel Pazar

Borsa İstanbul-Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP)